سفال نقش برجسته

نقوش مینیاتوری از زیباترین نقش های اصیل ایرانی می باشد که بی مهابا می تواند هر بیینده ای را مجذوب خود نماید. این امر به این دلیل می باشد که نقش مینیاتوری از سنت های دوران کهن ما به جا مانده و حتی مدرن پسندان را متوجه خود می نماید .نقوش مینیاتوری در طرح های […]